MENÜ

A GAZDAGSÁGHOZ JOGOM VAN

WALLACE D.WATTLES útmutatása szerint

A gondolkodás az egyetlen erő, amely a Létezőből kézzel fogható gazdagságot hozhat létre.

 

Egy adott felépítésű ház gondolata, amennyiben az a Létezőre rávetül, nem feltétlenül okozza a ház azonnali létrejöttét, de a kereskedelemben és az iparban már meglevő kreatív energiákat olyan csatornák mentén hozza mozgásba, hogy ez a ház gyors megépüléséhez vezet. Ha pedig nem létezik olyan csatorna, amelyen keresztül a kreatív energia működésbe léphetne, akkor a házat maga a Teremtő fogja megalkotni, anélkül, hogy meg kellene várni a szerves vagy szervetlen világ lomha folyamatait.

 

Semmilyen forma gondolata nem vetülhet rá a Létezőre anélkül, hogy az az adott forma megteremtéséhez ne vezetne.

 

Az ember — gondolkodó centrum, képes tehát gondolatok kezdeményezésére.

 

Ha valaki, aki elolvassa ezt a könyvet, meggazdagszik azáltal, hogy azt cselekszi, amit számára e könyv előír, az olyan bizonyíték, ami kijelentésünket kellőképpen alátámasztja. Ha pedig mindenki gazdaggá lesz, aki az e könyv által előírtakat cselekszi, az pozitív bizonyítéknak számít mindaddig, amíg valaki, aki e folyamatot végigcsinálta, kudarcot nem vall.

Az elmélet mindaddig igaznak számít, amíg a folyamat csődöt nem mond — ez a folyamat pedig nem fog kudarcot vallani! Mindenki, aki pontosan azt követi, amit ez a könyv mond, meg fog gazdagodni!

 

Azt állítottuk: azáltal fogsz meggazdagodni, ha a dolgokat a Biztos Úton hajtod végre, s annak érdekében, hogy ezt tehesd, képessé kell válnod arra, hogy a Biztos Út szerint cselekedj.

 

A gazdaggá válás első lépéseként hinned kell a jelen fejezetben leírt három alapvető igazságban. A nyomaték kedvéért ezeket most ismét összefoglaljuk.

 

  1. Létezik a Teremtő, amelyből minden dolgok vétettek, s amely a maga eredeti alakjában áthatja és betölti az Univerzum terét.
  2. Egy gondolat, amely e Létezőben megfogant, létrehozza azt a dolgot, amit az adott gondolat mintáz.
  3. Gondolataidban magad is megformálhatsz dolgokat, s ha e gondolatokat az Alaktalan Létezőre rávetíted, előidézheted az általad elgondolt dolog megteremtését. Le kell tenned a Világegyetemről szóló bármely egyéb elképzelésről — s figyelmedet csupán erre az egyre kell összpontosítanod; ebben pedig mindegyre el kell merülnöd, ameddig gondolatrendszeredbe teljesen be nem vésődik, s mindennapi gondolkodásodnak rutinszerű részévé nem válik.

 

Olvasd el újra és újra ezeket az igaz kijelentéseket — minden egyes szavukat mélyen ágyazd be emlékezetedbe, s addig elmélkedj róluk, amíg a mondandójuk iránti szilárd hit ki nem alakul Benned.

 

A gazdagság bölcsessége a hit feltétel nélküli elfogadásával veszi kezdetét.

 

 

 

 

Asztali nézet